0046 EERSTE MONTEUR

  • Jornada completa
  • Nederland
  • No. of Vacancies: 1
  • Experience: 3 - 5 Years
  • Posted 4 años ago

Doel van de functie

Verantwoordelijk voor het plegen van preventief onderhoud en oplossen van storingen aan elektronische apparatuur in de windturbine.

Omschrijving van de werkzaamheden

Voorbereiden

Ontvangt de opdracht van de Technical Service Assistant. Bespreekt eventuele onduidelijkheden. Controleren op aanwezigheid van materiaal, onderdelen, tekeningen, schema’s en gereedschap. Projectafhankelijke werkvoorbereiding met de monteurs.  

Preventief onderhoud

Verrichten van preventief onderhoud met behulp van meet- en handgereedschap. Smeren en schoonmaken van de windturbine. Vervangen van elektrische en elektronische onderdelen en afstellen van een en ander. Ondersteunt de Mechanisch monteur tijdens het vervangen van mechanische en hydraulische onderdelen en afstellen van een en ander. Controleren van de gehele installatie op bedrijfszekerheid en veiligheid.

Storingen

Zelfstandig opsporen van de oorzaak van de storing en verhelpen van storingen voor wat betreft de elektrische, elektronische en sturingstechnische systemen aan de hand van bedrijf’s protocollen. Maakt gebruik van tekeningen. Trekken en aansluiten van kabels aan de apparatuur (aanzetinrichtingen, motoren, meetinstrumenten, signalering en beveiliging) en in de schakelkasten. Is schakelbevoegd mits in het bezit van het document ‘Bedrijf’s Switching Authorisation’. Ondersteunt de Mechanisch monteur op mechanisch en hydraulisch gebied.

Inbedrijfstellen

Plaatsen en aansluiten van test- en registratie-apparatuur op de installatie. Testen van omvormers, beveiliging-, regel- en registratie-apparatuur. Interpreteren van de testgegevens en aan de hand daarvan, vaststellen waar de ‘fout’ zit (installatie of besturing). Hierna inregelen en bijstellen van de procesbesturingen en meet- en regelapparatuur. Verzamelen en vastleggen van de testgegevens en opstellen van het testrapport.

Rapportage

Aan Technical Service Assistant melden van onveilige en ongewenste situaties. Melden van te voorziene grote reparaties.

Overige werkzaamheden

Alle voorkomende werkzaamheden in en rondom de windenergie installaties. Uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het verwerken van logboekgegevens, urenverantwoording middels het schrijven van een servicerapport en inventarisatie van de bedrijfswagen. In goede staat houden van de bedrijfswagen,

Application Deadline: 31 diciembre, 2018