0045 ELEKTROTECHNISCH MONTEUR

  • Jornada completa
  • Nederland
  • No. of Vacancies: 1
  • Experience: 3 - 5 Years
  • Posted 4 años ago

Afdeling: Installatie / Functie: Elektrotechnisch Monteur (Inbedrijfstelling)

Doel van de functie Verantwoordelijk voor het inbedrijfstellen van windturbines volgens de geldende voorschriften. 

Omschrijving van de werkzaamheden Voorbereiden Ontvangt de opdracht van de Coördinator Installation en bespreekt met hem de specifieke projecteisen en eventuele onduidelijkheden. Controleren op aanwezigheid van materiaal, onderdelen, tekeningen, schema’s en gereedschap. 

 Storingen Zelfstandig opsporen van de oorzaak van de storing en verhelpen van storingen voor wat betreft de elektrische, elektronische en sturingstechnische systemen aan de hand van bedrijf’s protocollen. Maakt gebruik van tekeningen. Trekken en aansluiten van kabels aan de apparatuur (aanzetinrichtingen, motoren, meetinstrumenten, signalering en beveiliging) en in de schakelkasten. Is schakelbevoegd mits in het bezit van geldige documentatie.

 Inbedrijfstellen Plaatsen en aansluiten van test- en registratie-apparatuur op de installatie. Volgens protocol testen van bijvoorbeeld draaivelden, omvormers, beveiliging-, regel- en registratie-apparatuur, etc. Interpreteren van de testgegevens en aan de hand daarvan het eventuele probleem lokaliseren (installatie of besturing). Hierna inregelen en bijstellen van de procesbesturingen en meet- en regelapparatuur met als doel de windturbine functionerend op te leveren. 

 Rapportage Aan Coördinator Installation melden van onveilige en ongewenste situaties en dagrapportages. Verzamelen en vastleggen van de testgegevens en opstellen van het testrapport. Het gereed melden van de windturbine aan de Coördinator Installation en de betreffende afdeling van het moederbedrijf. Uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het verwerken van urenverantwoording en inventarisatie van de bedrijfswagen. 

 Overige werkzaamheden Alle voorkomende werkzaamheden in en rondom de windenergie installaties. Smeren en schoonmaken van de windturbine. Controleren van de gehele installatie op bedrijfszekerheid en veiligheid. In goede staat houden van de bedrijfswagen, gereedschappen en reservemateriaal.

Application Deadline: 31 diciembre, 2018